Secretariaat :


Vragen betreffende de  algemene werking gezinsbond Aalst: :

Jacobs Kathelijn     053/700690     info@gezinsbondaalst.be


Spoorkaarten :


De formulieren voor de spoorkaarten kunnen

gevraagd worden aan :

Ingrid  De Schrijver  053/77.22.74  info@gezinsbondaalst.be


         De ingevulde formulieren kunnen afgegeven worden met          gepast geld € 6,00

         bij : Walter Verdonck, August Marcelstraat 22 Aalst .0475/471881

                                                    walterjev.verdonck@gmail.com


        (Een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde omslag          bijvoegen).